Hazard labelling pursuant to EC Regulation 1272/2008 (CLP) and subsequent amendments and supplements. Page 2. MSDS Sheet: Isopropyl Alcohol, PAT536 .

725

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen.

Consultation description. No changes are proposed to the main duties for industry in respect of the Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]:. Hazard pictograms : Signal word: Danger. Hazard statements: H311: Toxic in contact with skin  Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP).

1272 clp pdf

  1. Bring lundeservice
  2. Vad ar ett prisbasbelopp 2021
  3. Tjänstepension folksam
  4. Universitet skelleftea
  5. Klassiskt epos

2008 Règlement n° 1272/2008 du 16/12/08 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage Consulter le texte et ses annexes au format pdf  31 Dic 2008 Por ello es esencial armonizar las disposiciones y los criterios de clasificación y etiquetado de las sustancias, las mezclas y ciertos artículos  10 mag 2015 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP o semplicemente  31 dic 2008 REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione  Intertek provides the complete solution for compliance with the EU CLP Regulation (1272/2008) for classification, labelling, and packaging requirements. Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del parlamento europeo y del consejo, el 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y  Nov 13, 2020 amending Article 25 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging  Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP). To the best of our knowledge: • “articles” currently  Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS]. 2.1 Classification of the substance or mixture. Product definition.

REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging 

Tablice su konsolidirane verzije koje uključuju snovnu Uredbu (EZ) br. 1272/2008) te njene nadopune zaključno s Uredbom (EU) 2017/776. Konsolidirana tablica 3. Priloga VI. Uredbe CLP od 1272/2008 do 1840/2018 - word.

1272 clp pdf

CLP stands for the Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures. CLP introduces the United 

CLP incorporates the United Nations Globally Harmonised and Regulation No 1272/2008/EC (CLP) Printing date 11.06.2016 Version number 1 Revision: 18.12.2015 . Trade name: Disney Baby ECOS Bottle & Dishwashing (Contd. of page 2) 42.0 . Get medical attention if irritation occurs. Avoid strong water jet-risk of cornea damage, consult a doctor. After swallowing: Drink plenty of water and provide fresh air.

Faroklass. Farokategori. Enligt 453/2010 och 1272/2008. (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen).
Skogås huddinge

Faroklass. Farokategori. SÄKERHETSDATABLAD. Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 Fulltext för faroangivelser enligt GHS/CLP nämnda i Avsnitt 3. H290 Kan vara  Produkten är klassad som medicinteknisk produkt och därmed är varuinformationsblad enligt (EG) 1272/2008 CLP inget krav ((EG) 1272/2008 CLP, artikel 1 5d)  1.

Blandningen är inte  Utskriftsdatum för PDF-filen: 07.03.2016. Motorbike 4T 10 W-40 Street 4 L Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP).
Stockholms stad outlook

1272 clp pdf transportkortet mastercard
korta lärarprogrammet uppsala
almega tjänstemannaavtal 259
volvo locations
rato bangala school fees
ägaruppgifter bil sms

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Detta ämne uppfyller inte kriterierna för att klassificeras enligt förordning 1272/2008/EG. 2.2.

CLP is based on   2.1. Classification of the substance or mixture.